ἐξεάω or ἐξίημι

Validation

No

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

exeaō or exiēmi

Author

Etymologicum Gudianum

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Gudianum, xi 415.4-5

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ξένος, παρὰ τὸ ἔξω εἶναι· ἢ παρὰ τὸ ἐξεωμένον εἶναι ἀπὸ τῶν ἰδίων

ξέω

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

xeō

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Gudianum, xi 414.45-46, 415.5

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

<Ξένος>, παρὰ τὸ ἔξω ἰέναι, ἢ παρὰ τὸ ἐκτὸς τῆς ἑνότητος· ἢ παρὰ τὸ ξέω, ὁ ἐξεσμένος καὶ ἀποκεχωρισμένος·[…] <Ξένος>, παρὰ τὸ ἔξω εἶναι

ἔξω + ἰέναι

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

exō + ienai

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Gudianum, xi 414.45-46, 415.5

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

<Ξένος>, παρὰ τὸ ἔξω ἰέναι, ἢ παρὰ τὸ ἐκτὸς τῆς ἑνότητος· ἢ παρὰ τὸ ξέω, ὁ ἐξεσμένος καὶ ἀποκεχωρισμένος·[…]· <ξένος> παρὰ τὸ ἔξω εἶναι

ἔξω + εἶναι

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

exō + einai

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Gudianum, xi 414.45-46, 415.5

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

<Ξένος>, παρὰ τὸ ἔξω ἰέναι, ἢ παρὰ τὸ ἐκτὸς τῆς ἑνότητος· ἢ παρὰ τὸ ξέω, ὁ ἐξεσμένος καὶ ἀποκεχωρισμένος·[…]· <ξένος> παρὰ τὸ ἔξω εἶναι

σκηνή

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

skēnē

Author

Etymologicum Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Et. Mag. 610, 28 Kallierges

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford, 1848

Quotation

<Ξένος>: Διχῶς· καὶ ὁ ὑποδεχόμενος τὸν ξένον, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ἀλλοδαπῆς ἥκων. Καὶ πεποίηται τοὔνομα παρὰ τὴν σκηνὴν, τὸν παρέχοντα σκέπην, ἵν' ᾖ *σκένος καὶ ξένος. Ἢ παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξενος, καὶ ξένος, ὃν ἄγει τὶς εἰς ἑαυτὸν καὶ ὑποδέχεται· ἢ παρὰ τὸ ἵξω *ἵξενος καὶ ξένος. Ὦρος

ἄγω

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

agō

Author

Oros

Century

5 AD

Source

Etymologicum Magnum

Ref.

Et. Mag. 610, 28 Kallierges

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

<Ξένος>: Διχῶς· καὶ ὁ ὑποδεχόμενος τὸν ξένον, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ἀλλοδαπῆς ἥκων. Καὶ πεποίηται τοὔνομα παρὰ τὴν σκηνὴν, τὸν παρέχοντα σκέπην, ἵν' ᾖ *σκένος καὶ ξένος. Ἢ παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξενος, καὶ ξένος, ὃν ἄγει τὶς εἰς ἑαυτὸν καὶ ὑποδέχεται· ἢ παρὰ τὸ ἵξω ἵξενος καὶ ξένος. Ὦρος

ἵκω

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

ikō

Author

Oros

Century

5 AD

Source

Etymologicum Magnum

Ref.

Et. Mag. 610, 28 Kallierges

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

<Ξένος>: Διχῶς· καὶ ὁ ὑποδεχόμενος τὸν ξένον, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ἀλλοδαπῆς ἥκων. Καὶ πεποίηται τοὔνομα παρὰ τὴν σκηνὴν, τὸν παρέχοντα σκέπην, ἵν' ᾖ σκένος καὶ ξένος. Ἢ παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξενος, καὶ ξένος, ὃν ἄγει τὶς εἰς ἑαυτὸν καὶ ὑποδέχεται· ἢ παρὰ τὸ ἵξω ἵξενος καὶ ξένος. Ὦρος

ἔξω + εἷς

Validation

Yes

Word-form

ξένος

Transliteration (Word)

xenos

Transliteration (Etymon)

exō + heis

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

epsilon 3308

Ed.

A. Adler, Suidae lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

ὡς ξένος, ὁ ἔξω τῆς ἑνότητος ὤν, ἢ παρὰ τὸ ἔξω εἶναι