βαίνω

Validation

Yes

Word-form

βηλός

Transliteration (Word)

bēlos

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragmenta 61

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

βηλός· ... γίνεται παρὰ τὸν βήσω μέλλοντα· ᾧ ἐπιβαίνουσιν οἱ εἰσιόντες καὶ ἐξιόντες