βαίνω

Validation

Yes

Word-form

βέβηλος

Transliteration (Word)

bebēlos

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 116

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Γίνεται δὲ βῆλος παρὰ τὸ βῶ τὸ βαίνω, ὁ μέλλων, βήσω, βῆλος καὶ βέβηλος