σπάω

Validation

Yes

Word-form

σπόγγος

Transliteration (Word)

spongos

Transliteration (Etymon)

spaō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 408

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 10

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

σπόγγος εἰ μὲν διὰ τοῦ π παρὰ τὸ σπᾶν τὰ ὑγρά, διὰ δὲ τοῦ φ παρὰ τὸ σφίγγειν κατὰ τὰς ἐκθλίψεις. οὕτως Ἡρωδιανός.

σπουδή + γομόω

Validation

Yes

Word-form

σπόγγος

Transliteration (Word)

spongos

Transliteration (Etymon)

spoudē + gomoō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (Excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 205

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Σπόγγος: διὰ τὸ σπουδῇ γομοῦσθαι

σφίγγω

Validation

Yes

Word-form

σφόγγος

Transliteration (Word)

spongos

Transliteration (Etymon)

sphingō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 408

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 150

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

σπόγγος εἰ μὲν διὰ τοῦ π παρὰ τὸ σπᾶν τὰ ὑγρά, διὰ δὲ τοῦ φ παρὰ τὸ σφίγγειν κατὰ τὰς ἐκθλίψεις. οὕτως Ἡρωδιανός.