τήκω

Validation

Yes

Word-form

τήγανον

Transliteration (Word)

tagēnon

Transliteration (Etymon)

tēkō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 388

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

τάγηνον: τοῦτο Ἰωνικῶς τινες τήγανον λέγουσι καὶ Ἡρωδιανὸς ἀπὸ τοῦ τήκω τήκανον καὶ μεταθέσει τοῦ κ εἰς γ τήγανον καὶ καθ’ ὑπέρθεσιν τάγηνον