ἔργον

Validation

Yes

Word-form

ἀργαλέον

Transliteration (Word)

argaleos

Transliteration (Etymon)

ergon

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, alpha 3756

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἀργαλέον, χαλεπόν. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἄλγους, ἀλγαλέον καὶ τροπῇ τοῦ λ εἰς τὸ ρ. ἔργον δὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ δυσχερές. ἐκ τούτου παραγωγὸν ἐργαλέον, καὶ τροπῇ· ὡς ἀπὸ τοῦ ἔπω ἀπύω, τὸ φωνῶ. ἀργαλέον δὲ, δύσκολον, δυσχερές

Ἄρης

Validation

Yes

Word-form

ἀργαλέος

Transliteration (Word)

argaleos

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1114

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀργαλέος· χαλεπός· οἶμαι παρὰ τὸν Ἄρην, τὸν πόλεμον, ἀραλέος καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ ἀργαλέος. ἢ παρὰ τὸ ἄλγος, ὁ λύπας καὶ κακὰ ἐμποιῶν 

ἄλγος

Validation

Yes

Word-form

ἀργαλέος

Transliteration (Word)

argaleos

Transliteration (Etymon)

algos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 376

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig, 1870

Quotation

ἄλγος ἀλγαλέος καὶ ἀργαλέος