σέλας + νέος + ἀεί

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 16:58

Word-form

σελαναία

Transliteration (Word)

selēnē

Transliteration (Etymon)

selas + neos + aei

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 409b-c

Ed.

J. Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

Quotation

Σωκράτης: ‘Σελαναίαν’ δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί.

Ἑρμογένης: πάνυ γε.

Σωκράτης: ὅτι δὲ σέλας νέον καὶ ἕνον ἔχει ἀεί, ‘Σελαενονεοάεια’ μὲν δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων καλοῖτο, συγκεκροτημένον δὲ ‘Σελαναία’ κέκληται

σέλας + νη-

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/19/2021 - 11:52

Word-form

σελήνη

Transliteration (Word)

selēnē

Transliteration (Etymon)

selas + nē-

Author

Etym. Gudianum

Century

11

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 296

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

τὰ στερητικὰ καὶ τὰ ἐπιτατικὰ πάντα ἐν τῇ ἀρχῇ θέλουσι τίθεσθαι, πλὴν τοῦ γαλήνη, χελώνη, σελήνη· […] σελήνη δὲ παρὰ τὸ σέλας, ὃ σημαίνει τὸ ⟦φ⟧ῶς, καὶ τοῦ νη στερητικοῦ, ἡ ἐστερημένη τοῦ σέλα<ο>ς