χέω

Validation

Yes

Word-form

χώρα

Transliteration (Word)

khōrā

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, khi p. 164

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Χώρα. ἡ κεχυμένη γῆ· ἡ παρὰ τὸ χῶ τὸ χωρῶ

χῶ

Validation

Yes

Word-form

χώρα

Transliteration (Word)

khōrā

Transliteration (Etymon)

khô

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 208

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, chi, p. 164

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Χώρα. ἡ κεχυμένη γῆ· ἡ παρὰ τὸ χῶ τὸ χωρῶ