μύω

Validation

Yes

Word-form

μῖσος

Transliteration (Word)

mīsos

Transliteration (Etymon)

muō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 136

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

μῖσος παρὰ τὸ μύω τὸ κάμνω

μή + ἴσος

Validation

Yes

Word-form

μῖσος

Transliteration (Word)

mīsos

Transliteration (Etymon)

mē + isos

Author

Orion

Century

5

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, mu p. 98

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon,Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μῖσος. παρὰ τὸ μὴ ἴσον εἶναι