δῆλος

Validation

Yes

Word-form

Δᾶλον

Transliteration (Word)

Dālos

Transliteration (Etymon)

dēlos

Author

Pindar

Century

5 BC

Reference

fr. 33c, 4-6

Edition

H. Maehler, Pindari carmina cum fragmentis, pt. 2 (4th ed.), Leipzig: Teubner, 1975

Source

Theophrastus

Ref.

Physicorum opiniones 12.29

Ed.

H. Diels, Doxographi Graeci, Berlin, 1879

δῆλος

Validation

Yes

Word-form

Δῆλος

Transliteration (Word)

dēlos

Transliteration (Etymon)

dēlos

Author

Callimachus

Century

3 BC

Source

Idem

Ref.

Del. 51-54

Ed.

S. Stephens, Callimachus, The Hymns, OUP, 2015

Quotation

ἡνίκα δ' Ἀπόλλωνι γενέθλιον οὖδας ὑπέσχες,/ τοῦτό τοι ἀντημοιβὸν ἁλίπλοοι οὔνομ' ἔθεντο,/ οὕνεκεν οὐκέτ' ἄδηλος ἐπέπλεες, ἀλλ' ἐνὶ πόντου/ κύμασιν Αἰγαίοιο ποδῶν ἐνεθήκαο ῥίζας