οὐ + νοέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄνος

Transliteration (Word)

onos

English translation (word)

ass

Transliteration (Etymon)

ou + noeō

English translation (etymon)

not + to think

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456), 168

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970)

Quotation

Ὄνος: ἐκ τοῦ οὐ νοεῖν. ἢ ὠνητόν.

Translation (En)

Onos ("ass"): from ou noein ("not to think"). Or from ōnēton ("bought").

Comment

The word is assumed to be the nominal transposition of a negated verb. It implies a formal manipulation, the loss of [u] in the alleged negation. This etymology relies on the widespread use of ὄνος, as in many modern languages, as a depreciative word referring to the stubbornness of the animal. Therefore it is the prototype of the stupid creature.

Parallels

Etym. Gudianum, omicron, p. 430 (Ὄνος, τὸ ζῶον, διὰ τοῦ οὐ νοεῖν· ἢ ὤνιον εἶναι· ἢ παρὰ τὴν ὄνησιν τὴν ἐξ αὐτοῦ γινομένην ἐν τοῖς ἔργοις. Ὄνος, παρότι ὀνητὸν, ἤτοι ὠφέλιμον ἐν τῷ βαστάζειν· ἢ διὰ τὸ νωθρὸν ὑπάρχειν).

Modern etymology

Unknown, maybe a loanword (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG has όνος as a learned word, the usual word is γάιδαρος

Entry By

Arthur de Tocqueville