αἴρω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 06/24/2021 - 23:20

Word-form

ἀρνεῖσθαι

Transliteration (Word)

arneomai

English translation (word)

to deny

Transliteration (Etymon)

airō

English translation (etymon)

to raise, to lift

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 8

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἀρνεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ αἴρεσθαι τὰς χεῖρας ἐπὶ παραιτήσει

Translation (En)

Arneisthai "to deny", from the fact that one raises (airesthai) the hand in refusal

Comment

The lemma is derived, not directly from the present αἴρω, but from the future ἀρῶ which provides the initial [ar] (explicit in the Etym. Symeonis). It is a descriptive etymology referring to a gesture associated with, and then expressing denial

Parallels

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 202 (idem); Orion, Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 30 (Ἀρνεῖσθαι: διὰ τὸ αἴρεσθαι τὰς χεῖρας ἐπὶ παραιτήσει); Etym. Gudianum, alpha, p. 201 (idem);T Schol. Il. 23.42a (ἠρνεῖτο: παρὰ τὸ αἴρειν τὰς χεῖρας); Etym. Genuinum, alpha 1210 (Ἀρνεῖσθαι· ἀπὸ τοῦ αἴρειν τὰς χεῖρας ἐπὶ τῇ παραιτήσει); Etym. Magnum, Kallierges, p. 146 (idem); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 216 (ἀρνεῖσθαι· ἀπὸ τοῦ αἴρειν τὰς χεῖρας ἐπὶ παραιτήσει· παρὰ τὸ αἴρω ἀρῶ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀρνῶ); Ps.-Zonaras, Lexicon, alpha, p. 308 (Ἀρνεῖσθαι. ἀπὸ τοῦ αἴρειν τὰς χεῖρας. παρὰ τὸ αἴρω, ἀρῶ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀρνῶ)

Modern etymology

Isolated in Greek, maybe cognate etymologically with Av. rah- "to be disloyal", from *h2res-, present *h2r-n-es- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has αρνούμαι "to deny"

Entry By

Le Feuvre