σῶς + φρονέω

Validation

Yes

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōphrosunē

English translation (word)

soundness of mind

Transliteration (Etymon)

sōs + phroneō

English translation (etymon)

safe and sound + to think

Author

Alexander Phil.

Century

2/3 AD

Source

Idem

Ref.

In Aristotelis topicorum libri octo commentaria, p. 509, l. 18

Ed.

M. Wallies, Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis topicorum libros octo commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 2.2], Berlin: Reimer, 1891

Quotation

οἷον εἰ τῆς σωφροσύνης μᾶλλον ὁρισμός ἐστι τὸ σῶα φρονεῖν

Translation (En)

As, for example, the definition of sōphrosunē "soundness of mind" is rather "to have sound thoughts" (sōa phroneîn)

Comment

This is the correct etymology

Parallels

Orion, Etymologicum 194 (Σωφροσύνη: διὰ τὸ σῶα φρονεῖν) ; Anastasius Sin., viae dux 2, 8 (Σωφροσύνη ἢ κατὰ τὸ σῶα φρονεῖν ἢ διὰ τὸ σῶμα φρουρεῖν ἀπὸ ῥύπου) ; Etym. Gudianum, sigma 520 (Σωφροσύνη, διὰ τὸ σῶα φρονεῖν· ἢ παρὰ τὸ σῶμα φρουρεῖν ἀπὸ ῥύπου· καὶ εἰς τὸ παρθενίαν)

Modern etymology

Derivative from σώφρων "wise", from σῶς (σάος) "safe and sound" + φρήν

Persistence in Modern Greek

The word is still used in Modern Greek with the meaning 'prudence' (Triandafyllidis, Dictionary of MG)

Entry By

Le Feuvre