ζάω

Validation

Yes

Word-form

Ζεύς

Transliteration (Word)

Zeus

English translation (word)

Zeus

Transliteration (Etymon)

zaō

English translation (etymon)

to live

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 396ab

Ed.

J. Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

Comment

The etymology starts from an infected form of Zeus, taking it from the Ionic inflection of Zeus, Acc. Ζήν or Ζῆν, Gen. Ζηνός, Dat. Ζηνί (Zēn, Zēnos, Zēni), which happens to be identical with the infinitive ζῆν (zēn) "to live". The sentence δι᾽ ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρχει is maybe a hint to another etymon of Zeus/Dios: the preposition διά (dia); see Cornutus, Compendium 3.8 (Lang): Δία δὲ αὐτὸν καλοῦμεν ὅτι δι' αὐτὸν γίνεται καὶ σώζεται πάντα

Parallels

Epicurus, fr. 114, 25; Chrysippus, fr. 528, 20-21 (διὸ δὴ καὶ Ζεὺς λέγεται ὁ κόσμος, ἐπειδὴ τοῦ ζῆν αἴτιος ἡμῖν ἐστι); Schol. bT Il. 15, 192 (εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ζῶ. τοῦ γὰρ ζῆν αἴτιος)

This etymology is alluded to in Euripides, Orestes 1635 (Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφθιτον χρεών "being born from Zeus, she must live forever")

Modern etymology

Zeus is the old Indo-European name of the sky, identical with Latin diēs and Sanscrite dyaus

Persistence in Modern Greek

The form "Δίας" has replaced the nominative "Ζεύς" in Modern Greek, to denote both the ancient god and the planet. The ancient genitive singular is still used to call ancient monuments, e.g., "Στήλες Ολυμπίου Διός" (Triandafyllidis, Dictionary of MG)

Entry By

Le Feuvre