θοός + ἀλλάσσω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 17:40

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

English translation (word)

sea

Transliteration (Etymon)

allassō

English translation (etymon)

to change

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum,theta, p. 253

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Θάλασσα, ἡ θοῶς ἀλλασσομένη καὶ σαλευομένη. 

Translation (En)

Thalassa "sea": the quickly (thoōs) changing (allassomenē) one, and the rolling one

Comment

Compositional descriptive etymology in which the adverb "quickly" is used to provide the initial consonant. The sea is etymologized as the changing, instable element, as opposed to dry land.

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unknown, probably a loanword (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre