κάρηνον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

English translation (word)

spring (water)

Transliteration (Etymon)

karēnon

English translation (etymon)

head

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, kappa 2393

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Κρήνη: ἡ πηγή. κάρα, καρήνη, κρήνη. κορυφὴ γὰρ τοῦ ῥεύματος ἢ κόρη τοῦ νάματος· καὶ γὰρ θυγατέρας αὐτάς φασι. 

Translation (En)

Krēnē "spring": kara "head", karēnē "head", krēnē. Because it is the head of the flow or the daughter of the river: because they are said to be their daughters.

Comment

The word is etymologized as a syncopated form of κάρηνον "head", itself derived from κάρα "head". From the neuter plural κάρηνα a feminine *καρήνη is derived, which is the direct etymon of κρήνη. The spring is the head of the river.

Parallels

Etym. Gudianum, kappa, p. 345-346 (Κρήνη, παρὰ τὸ ῥέω ῥένη, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η, καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ κρήνη· ἢ ἀπὸ τοῦ κάραν καὶ κορυφὴν εἶναι τοῦ ῥεύματος, καὶ κόρη νάματος· καὶ γὰρ αἱ κρῆναι θυγατέρες τῶν ποταμῶν εἰσι)

Modern etymology

Within Greek, probably related to κρουνός "spring". PIE *kr̥sneh2- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has κρήνη as a learned word

Entry By

Le Feuvre