ῥέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

English translation (word)

spring (water)

Transliteration (Etymon)

rheō

English translation (etymon)

to flow + smell

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, kapa, p. 345

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κρήνη, παρὰ τὸ ῥέω ῥένη, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η, καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ κρήνη· ἢ ἀπὸ τοῦ κάραν καὶ κορυφὴν εἶναι τοῦ ῥεύματος, καὶ κόρη νάματος· καὶ γὰρ αἱ κρῆναι θυγατέρες τῶν ποταμῶν εἰσι

Translation (En)

Krēnē "spring": from rheō "to flow", *rhenē, and through change of [e] into [ē] and adjunction of [k], krēnē. Or from the fact it is the head (karan) and summit (koruphēn) of the river (namatos): and as a matter of fact the springs are daughters of the rivers.

Comment

Derivational etymology implying several formal manipulations. The spring is the flowing one.

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 537 ( Κρήνη: Ἡ πηγή. Παρὰ τὸ ῥέω ῥήνη, καὶ κρήνη)

Modern etymology

Within Greek, probably related to κρουνός "spring". PIE *kr̥sneh2- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has κρήνη as a learned word

Entry By

Le Feuvre